ÇEREZ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

VİTAL DERMO KOZMETİK SAĞLIK VE GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ( Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) www.vitaldermo.com ve/veya www.shopvitaldermo.com web sitesi vasıtasıyla (Bundan sonra “ Site” olarak anılacaktır) işlenen tüm kişisel veriler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusudur. Bu web sitesini kullanan tüm ziyaretçiler ise bundan sonra “ Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.

Bu metinle, siz değerli Kullanıcılara, siteyi kullanırken Kullanıcıların elektronik ortamda hangi kişisel verilerinin işlendiğini veya işlenmesinin muhtemel olduğunu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında açıklayarak aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Şirket tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İsim, soy isim, Phoneefon, e-posta Addressi
IP Bilgisi
Konum Bilgisi
Kullanıcı İşlem Bilgisi

ÇEREZ TANIMI VE KULLANIM AMACI

Cookie (Çerez) bir web sitesinin sizi daha sonra tanıyabilmesi için gerekli olan ve web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda saklanan ufak bir text dosyasıdır. Bu text dosyası size özel olup sadece bu kodu tanımlayan web sunucusu tarafından okunabilir. Kesinlikle bir virüs değildir. Sizi zaman kaybından korur, kaydolmuşsanız daha sonraki girişlerinizde vermiş olduğunuz cevapları otomatik olarak hatırlar.

Şirket olarak sitemizde ve uygulamamızda çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

- Site’nin ve uygulamanın çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site ’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.

- Siteyi ve uygulamayı analiz etmek, Site’nin ve uygulamanın performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu,

- Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

- Site’nin ve uygulamanın işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.

- Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

ÇEREZ VASITASIYLA İŞLENEN VERİ TÜRLERİ

İnternet siPhoneerinde yer alan çerezlerde, türüne bağlı olarak, siteyi ziyaret ettiğiniz cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin veriler toplanmaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfalar, erişim tarih ve saatleriniz, incelediğiniz hizmet ve ürünler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgileri kapsamaktadır.

SİTEDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ

Çerez dosyaları genel olarak oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler, takip çerezleri olarak sınıflandırılabilir. www.vitaldermo.com ve/veya www.shopvitaldermo.com ise, tarayıcınızdan bağımsız olarak, bir Google hizmeti olan Google Analytics, Whatsapp ve Tawk.to uygulaması çerezleri kullanılmaktadır. Söz konusu çerezler ile kullanıcılardan anonim bilgiler toplanır. Kullanıcı’nın iletişim kurmak amacıyla sitede bulunan canlı yardım Tawk.to hizmetini kullanmak istemesi halinde ise, Kullanıcı isterse isim, e-posta, Phoneefon numarası bilgisini verebilir. Bu kişisel veriler de veri sorumlusu tarafından bu metinde açıklandığı şekilde işlenmektedir.

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Site’nin çalışması için zorunlu olan Çerezler ’in kullanılması gerekmektedir. Ek olarak bazı çerezlerin kapatılması halinde Site’nin birtakım işlevlerinin kısmen ya da tamamen çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Site’de kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Siteyi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkânları bulunmaktadır.

KVKK mevzuatındaki düzenleme ve daha detaylı bilgiye, https://kvkkrehberi.com Web Sitesinde Kullanılan Çerezler Addressinden ulaşmanız mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

KULLANICILARIN VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE TALEPLERİ

Kullanıcılar, KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamında kendilerine tanınan hak ve yetkiler çerçevesinde, Şirket’e başvurarak kendileriyle ilgili:

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerecek şekilde,

ABDURRAHMAN GAZİ MAH. GÜLERYÜZ CAD. NO:8 SANCAKTEPE- İSTANBUL Addressine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak …………….. KEP Addressine iletebilir veya Şirket sistemlerinde kayıtlı e-posta Addressiniz üzerinden info@vitaldermo.com Addressine gönderebilirsiniz.